• 0
  • 0

5 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

5 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จะเป็นอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะที่มีค่าแรงดัน กำลังไฟฟ้าที่สูง ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่มีการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า โดยมีชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบในการทำงาน

 

5 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

 

         คาปาซิเตอร์(Capacitor) หรือ ตัวเก็บประจุ  เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปสนามไฟฟ้าที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน มีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า แคป(Cap) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ และพบได้แทบทุกวงจร มีคุณสมบัติตรงข้ามกับตัวเหนี่ยวนำ จึงมักใช้หักร้างกัน หรือทำงานร่วมกันในวงจรต่างๆ นิยมนำมาใช้งานอุตสาหกรรม คือ  คาปาซิเตอร์แบบฟิล์ม (Film Capacitors) คาปาซิเตอร์ แบ็งค์ (Capacitor Bank) 

  

    

   

       ตัวต้านทาน (Resistor)  เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการต้านการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า ทำหน้าที่ลดค่าแรงดันไฟฟ้า และควบคุมปริมาณอัตราการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร ตัวต้านทานมีรูปแบบ และขนาดแตกต่างกันตามลักษณะของการใช้งาน นอกจากนี้ตัวต้านทานที่ผลิตออกมาในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด และที่นิยมนำมาใช้งานอุตสาหกรรม คือ ตัวต้านทานแบบลวดพัน (Wire Wound Resistors)

 

 

       ไดโอด (Diode) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ที่ได้เกิดจากสารกึ่งตัวนำชนิดพี และสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น  มาต่อชนกัน เรียกว่า รอยต่อพี-เอ็น ไดโอดมีคุณสมบัติ คือ สามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าจากภายนอกให้ไหลผ่านได้ทิศทางเดียว ส่วนกระแสที่ไหลทิศทางตรงข้ามกันจะถูกกั้น สามารถนำไดโอดมาใช้เป็นตัวเรียงกระแสไฟฟ้า(Rectifier) ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง และที่นิยมนำมาใช้งานอุตสาหกรรม คือ เพาเวอร์ไดโอด (Power Diode)

  

 

       เซนเซอร์(Sensor) เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ตรวจจับเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของตัวมันเอง เช่น การเปลี่ยนแปลงของแสง อุณหภูมิ วัตถุ เป็นต้น จากนั้นมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันออกมาและส่งไปยังศูนย์ควบคุม เซนเซอร์เป็นตัวแปรสัญญาณชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปจะใช้สัญญาณไฟฟ้า และนิยมนำมาใช้งานอุตสาหกรรมจะเป็นเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ

 

 

 

       รีเลย์(relay) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงจรควบคุมอัตโนมัติ ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสวิตช์ไฟ ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าในการเปิด และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมวงจรต่างๆ นิยมนำมาใช้งานอุตสาหกรรม

 

 

 

klang-ic.com   ศูนย์รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากทุกมุมโลก  เป็น Online Platform จัดจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) ที่มีคุณภาพและความหลากหลาย  มีเครือข่ายทั่วโลก เข้าถึงง่าย ด้วยบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับลูกค้า  จึงตอบโจทย์และเหมาะสำหรับลูกค้าที่มองหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) ที่มีคุณภาพ สะดวก ครบ พร้อม ทันใจ

 

 

KLANG IC  ผู้จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือช่าง เพื่อช่างมืออาชีพ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้าน IOT nี่มีคุณภาพจากแบรนด์ชั่นนำทั่วโลก 

 

ติดต่อเรา 02 1054733 หรือทาง LINE ID : @klang-ic.com  ( มี @ ด้านหน้าด้วยนะ )

 

หรือทางอีเมลล์ misteric@klang-iccom

 

3160 views